Drepturile Pacientilor Neolife (conform Legii nr. 46/2003)

 1. Pacientii au dreptul la ingrijiri medicale de cea mai inalta calitate.
 2. Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoana umana, fara nici o discriminare.
 3. Dreptul pacientului la informatia medicala.
  • Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum si la modul de a le utiliza.
  • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identitatii si statutului profesional al furnizorilor de servicii de sanatate.
  • Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor si obiceiurilor pe care trebuie sa le respecte pe durata spitalizarii.
  • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra starii sale de sanatate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii tratamentului si nerespectarii recomandarilor medicale, precum si cu privire la date despre diagnostic si prognostic.
  • Pacientul are dreptul de a decide daca mai doreste sa fie informat in cazul in care informatiile prezentate de catre medic i-ar cauza suferinta.
  • Pacientul are dreptul de a cere in mod expres sa nu fie informat si de a alege o alta persoana care sa fie informata in locul sau.
  • Pacientul are dreptul de a cere si de a obtine o alta opinie medicala.
  • Pacientul are dreptul sa solicite si sa primeasca, la externare, un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului si ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii.
 4. Consimtamantul pacientului privind interventia medicala
  • Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumandu-si, in scris, raspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
  • In cazul in care pacientul necesita o interventie medicala de urgenta, consimtamantul reprezentantului legal nu mai este necesar.
  • Consimtamantul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, pastrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, in vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.
  • Consimtamantul pacientului este obligatoriu in cazul participarii sale in invatamantul medical clinic si la cercetarea stiintifica.
  • Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat intr-o unitate medicala fara consimtamantul sau, cu exceptia cazurilor in care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului si evitarii suspectarii unei culpe medicale.
 5. Dreptul la confidentialitatea informatiilor si viata privata a pacientului
  • Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidentiale chiar si dupa decesul acestuia.
  • Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai in cazul in care pacientul isi da consimtamantul explicit sau daca legea o cere in mod expres.
  • Pacientul are acces la datele medicale personale.
  • Orice amestec in viata privata, familiala a pacientului este interzis, cu exceptia cazurilor in care aceasta imixtiune influenteaza pozitiv diagnosticul, tratamentul ori ingrijirile acordate si numai cu consimtamantul pacientului.
 6. Drepturile pacientului la tratament si ingrijiri medicale
  • Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material si de sfaturi pe tot parcursul ingrijirilor medicale.
  • Pacientul internat are dreptul si la servicii medicale acordate de catre un medic acreditat din afara spitalului.
  • Pacientul are dreptul la ingrijiri medicale continue pana la ameliorarea starii sale de sanatate sau pana la vindecare.
  • Pacientul are dreptul sa beneficieze de asistenta medicala de urgenta, de asistenta stomatologica de urgenta si de servicii farmaceutice, in program continuu.

Obligatiile Pacientilor Neolife

 1. Sa respecte conditiile de disciplina ale clinicii.
 2. Sa foloseasca cu grija bunurile ce le sunt puse la dispozitie, orice degradare fiind supusa regulilor de drept civil.
 3. Sa nu fumeze in saloane/cabinete de consultatie sau pe holurile clinicii.
 4. Sa nu consume si introduca bauturi alcoolice in clinica.
 5. Sa respecte regimul alimentar indicat de medic.
 6. Sa respecte programarea serviciilor medicale pentru a nu perturba desfasurarea activitatii;
 7. Sa pastreze curatenia in clinica si spatii comune.
 8. Sa se adreseze in mod civilizat personalului medico-sanitar.
 9. Sa nu introduca animale de companie in clinica.

Iti multumim pentru intelegere si pentru ca ai ales Clinica Neolife